10 jul 2015

Ny medlem invald - Kent Staaf

Ny medlem invald - Kent Staaf

Av: Anonym  /  Kategori: Nyheter  / 
Styrelsen har valt in Kent Staaf Vd, K Staaf Konsult AB till ny medlem i Ledningskonsulterna. Kent har 25 års erfarenhet inom industriella upphandlingar och implementering av maskinella processer med fokus på Lean, arbetsmiljö och långsiktig hållbar lönsamhet från PostNord Sverige, Arbetsmiljöverket, Michelin Norden och Strömma Sweden. Kent har lång erfarenhet av internationella maskinupphandlingar; särskilt affärsrelationer med leverantörer från Japan, Frankrike och Tyskland. De senaste 6-7 åren har Kent haft chefsbefattningar inom teknik, underhåll och produktionsutveckling inom PostNord Sverige, såväl centralt som regionalt. 
Han är föreläsare inom STF Ingenjörsutbildning sedan 2008 inom maskinsäkerhet.
Han har också varit projektledare vid Arbetsmiljöverket, nya föreskrifter om hamnarbete.

K Staaf Konsult AB erbjuder utbildning, chefscoaching och konsulttjänster inom utveckling av produktions- och logistikverksamhet i små och medelstora företag genom Lean-baserad metodik. Kent säger att befintlig verksamhet kan effektiviseras genom att ta till vara resurser och deras samverkan på ett mer optimalt sätt. Vid investeringar så hjälper K Staaf Konsult AB till med kravställande och utvärdering i samband med upphandling och utformning av maskiner/maskinsystem i produktions- och logistikanläggningar som medför ett snabbare genomförande med färre resurser så att målet med förändringen enklare uppnås.

Print

Visningar (828)      Kommentarer (0)

Taggar: Kent Staaf

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x