15 sep 2015

Håkan Eriksson, Näringspolitisk expert på Almega

Håkan Eriksson, Näringspolitisk expert på Almega

Av: Bertil Persson  /  Kategori: Nyheter  / 
Författaren till boken ”Snäll Rebell”, Håkan Eriksson, talade om entreprenörerna som kommit med helt nya och bättre lösningar inom vården, skolan och omsorgen. Bland dem finns till exempel mobila förskolor, ögonstyrda datorer och ett äldreboende som är fullt av gamla föremål och där man lyckats minska kraftigt på medicineringen av de äldre. Presentationen tog också upp frågan vad entreprenörskap betyder för välfärden, och vad som skulle behövas för att stimulera till mer av innovation och nytänkande. 
Vård, skola, omsorg – vad gör välfärdens entreprenörer där? Finns det något att lära och gör de skillnad så att mervärden skapas för människor? Håkan Eriksson, har sökt svaren i intervjuer med 32 företagare verksamma inom den privata välfärden. Svaren har han satt in i den välkända entreprenörskapsforskaren Schumpeters teori om hur entreprenörer utvecklar verksamheter. I boken Snäll rebell möter vi bland annat mobila förskolebussar, medarbetardrivna äldreboenden, bildskärmar som följer ögonrörelser och ett företag med ungdomar som har som affärsidé att sällskapa med och högläsa för äldre. ”Jag är en snäll rebell”, som en av grundarna till Ung Omsorg beskriver sitt företagande.

Författaren pekar på de mycket stora välfärdsutmaningar som samhället står inför eftersom vi lever allt längre samtidigt som vi kräver allt mer av individuellt anpassade lösningar. Det behövs därför nya idéer för hur vård, utbildning och omsorg kan bli både bättre och effektivare. Han menar att mycket inom offentligt driven välfärd är stöpt i en och samma form och att det kan vara mycket svårt att åstadkomma förändring inom det existerande. På ett medryckande och ändå kunskapsbaserat sätt visade Håkan Eriksson hur välfärdens entreprenörer gjort skillnad.” Alla vet att den bästa musiken skapas av fria konstnärer och inte av kultur- och fritidsnämnden”. Sagt av Oscar Lundin, en av grundarna av Ung Omsorg (apropå entreprenörers roll i välfärden) Det finns en stor lucka i debatten om välfärden. Att man missat berättelserna om alla dem som gör att skolan, vården och omsorgen faktiskt blir bättre. Med den här boken vill jag visa vad välfärdens entreprenörer förändrat, hur de gått till väga och hur deras idéer spridit sig. Det är berättelser som inger hopp, i en tid där välfärden ofta beskrivs i termer av kris. betonade Håkan Eriksson.

Print

Visningar (892)      Kommentarer (0)

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x