15 sep 2015

Håkan Eriksson, Näringspolitisk expert på Almega

Håkan Eriksson, Näringspolitisk expert på Almega
Författaren till boken ”Snäll Rebell”, Håkan Eriksson, talade om entreprenörerna som kommit med helt nya och bättre lösningar inom vården, skolan och omsorgen. Bland dem finns till exempel mobila förskolor, ögonstyrda datorer och ett äldreboende som är fullt av gamla föremål och där man lyckats minska kraftigt på medicineringen av de äldre. Presentationen tog också upp frågan vad entreprenörskap betyder för välfärden, och vad som skulle behövas för att stimulera till mer av innovation och nytänkande. 
0 Kommentarer

15 sep 2015

Ledningskonsulternas vårgolf på Salems GK

Ledningskonsulternas vårgolf på Salems GK
Vårgolfen genomfördes på Salems vackra golfklubb i strålande väder. Vår mångårige medlem Anders Nilsson var värd för tävlingen och tog dessutom hem priset som överlägsen segrare med god marginal till dagens andrapristagare Bertil Persson trots allt bestyr med arrangemanget. Vi tackar Anders för en väl genomförd tävling med hög klass.
0 Kommentarer

9 sep 2015

Resan från Apoteket till Apoteket Service till egen myndighet!

Resan från Apoteket till Apoteket Service till egen myndighet!
2009 formulerade Göran Hägglund visionen för samverkan inom hälso- och sjukvård i Sverige. Startskottet gick 2009-07-01, då apoteksomregleringen påbörjades och Apotekens Service var bildat. Hur gick det och var står man nu?  

Stefan Jakas presentation på Ledningskonsulternas lunchmöte den 8 september om en spännande resa i den politiska djungeln fick Ledningskonsulterna att inse det politiska spelet före, under och efter riksdagsbeslutet. 
Stefan gav exempel på hur bra och dåliga beslut ger väsentliga effekter i det politiska landskapet. 

Stefan var CIO, vVD och VD i bolaget fram till att det var ombildat till en myndighet 5 år senare.

0 Kommentarer

10 jul 2015

Ny medlem invald - Kent Staaf

Ny medlem invald - Kent Staaf
Styrelsen har valt in Kent Staaf Vd, K Staaf Konsult AB till ny medlem i Ledningskonsulterna. Kent har 25 års erfarenhet inom industriella upphandlingar och 
implementering av maskinella processer med fokus på Lean, arbetsmiljö och långsiktig hållbar lönsamhet från PostNord Sverige, Arbetsmiljöverket, Michelin Norden och Strömma Sweden. Kent har lång erfarenhet av internationella maskinupphandlingar; särskilt affärsrelationer med leverantörer från Japan, Frankrike och Tyskland. De senaste 6-7 åren har Kent haft chefsbefattningar inom teknik, underhåll och produktionsutveckling inom PostNord Sverige, såväl centralt som regionalt. 
Han är föreläsare inom STF Ingenjörsutbildning sedan 2008 inom maskinsäkerhet.
Han har också varit projektledare vid Arbetsmiljöverket, nya föreskrifter om hamnarbete.

K Staaf Konsult AB erbjuder utbildning, chefscoaching och konsulttjänster 
inom utveckling av produktions- och logistikverksamhet i små och medelstora företag genom Lean-baserad metodik. Kent säger att befintlig verksamhet kan effektiviseras genom att ta till vara resurser och deras samverkan på ett mer optimalt sätt. Vid investeringar så hjälper K Staaf Konsult AB till med kravställande och utvärdering i samband med upphandling och utformning av maskiner/maskinsystem i produktions- och logistikanläggningar som medför ett snabbare genomförande med färre resurser så att målet med förändringen enklare uppnås.

Av: Anonym
0 Kommentarer

10 maj 2015

After Work på Gondolen

After Work på Gondolen
Gondolen har blivit Ledningskonsulternas stamställe för After Work sammankomsterna som gick av stapeln den 13 mars och 8 maj. Möjligen kan det bero på utsikten och läget. Likt en Ledningskonsult som svävar som en falk och granskar sina uppdragsgivare från ett övre perspektiv för att upptäcka faror som företaget inte upptäcker på markplan.
Att våra AW har blivit så populära är mycket positivt. Vid båda tillfällen har vi varit 20 personer som anslutit. Det som är särskilt glädjande är att vi haft flera gäster som också är nyfikna på vår förening. 
Den avslappnande stämningen och den fina miljön inbjöd till att knyta nya kontakter.
0 Kommentarer
RSS
12