Bli medlem
 
Föreningens ändamål är att genom samverkan mellan föreningens medlemmar främja medlemmarnas yrkeskompetens och ekonomiska intresse.

 - Vi bidrar till kompetensutvecklingen med erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och med externa kontakter
 - Vi sammanför medlemmar att stödja varandra i deras yrkesroller
 - Vi utser mentor åt nya medlemmar för sin utveckling
 - Vi främjar social samvaro och har roligt tillsammans

Exempel på aktiviteter under ett år 
 4-5 lunchmöten med inbjudna föreläsare och/eller diskussioner runt ett aktuellt ämne t. ex. om SOA, coachning, ledarskap, försäljning, nyttorealisering. 
 En studieresa till svenska företag utomlands t. ex. har vi träffat ledningen för IKEA och Sandvik i Barcelona. 
 Två längre medlemsmöten med lunch – höstmöte och årsmöte med spännande föreläsare. Bl.a. har Arne Karlsson från Ratos berättat om sin verksamhet. 
 Golftävling vår och höst. 

Du får: 
 - tillgång till 30 andra kunniga konsulter och deras nätverk 
 - medverka i sammankomster kring aktuella frågeställningar 
 - tillgång till spännande föreläsare som är möjligt tack vare nätverket 
 - möjlighet att samverka med andra konsulter 
 - erbjudande om studiebesök inom och utom Sverige 
 - lyssna och lära av framgångsrika företrädare för näringsliv och myndigheter 
 - rabatter på utbildningar/seminarier via DPU och Kunskapsresan 
 - tillgång till erfarna bollplank 
 - marknadsföra dig som konsult på föreningens hemsida

Du bidrar med 
 - ditt engagemang och din kunskap 
 - att tillsammans med andra medlemmar ordna ett lunchmöte per år

Villkor 
 - en annan medlem ska rekommenderar dig 
 - att du är en erfaren konsult och jobbar aktivt inom egen firma eller som anställd 
 - att styrelsen godkänner din ansökan 
 - att du betalar en startavgift på 2 000 kr exkl. moms där 1 900 kr är avdragsgillt 
 - att du betalar årlig medlemsavgift på 1 000 kr exkl. moms där 900 kr är avdragsgillt