X

Bli medlem

 Föreningens ändamål är att genom samverkan mellan föreningens medlemmar främja medlemmarnas yrkeskompetens och ekonomiska intresse.
  - Vi bidrar till kompetensutvecklingen med erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och med externa kontakter
  - Vi sammanför medlemmar att stödja varandra i deras yrkesroller
  - Vi utser mentor åt nya medlemmar för sin utveckling
  - Vi främjar social samvaro och har roligt tillsammans

Aktiviteter

 Exempel på aktiviteter under ett år 
- 4-5 lunchmöten med inbjudna föreläsare och/eller diskussioner runt ett aktuellt ämne t. ex. om SOA, coachning, ledarskap, försäljning, nyttorealisering. 
- En studieresa till svenska företag utomlands t. ex. har vi träffat ledningen för IKEA och Sandvik i Barcelona. 
- Två längre medlemsmöten med lunch – höstmöte och årsmöte med spännande föreläsare. Bl.a. har Arne Karlsson från Ratos berättat om sin verksamhet. 
- Golftävling vår och höst.

Givande och tagande

 Du får:
  - tillgång till 30 andra kunniga konsulter och deras nätverk
  - medverka i sammankomster kring aktuella frågeställningar
  - tillgång till spännande föreläsare som är möjligt tack vare nätverket
  - möjlighet att samverka med andra konsulter
  - erbjudande om studiebesök inom och utom Sverige
  - lyssna och lära av framgångsrika företrädare för näringsliv och myndigheter
  - rabatter på utbildningar/seminarier via DPU och Kunskapsresan
  - tillgång till erfarna bollplank
  - marknadsföra dig som konsult på föreningens hemsida

 

 Du bidrar med
  - ditt engagemang och din kunskap
  - att tillsammans med andra medlemmar ordna ett lunchmöte per år

Villkor

  - en annan medlem ska rekommenderar dig
  - att du är en erfaren konsult och jobbar aktivt inom egen firma eller som anställd
  - att styrelsen godkänner din ansökan
  - att du betalar en startavgift på 2 000 kr exkl. moms där 1 900 kr är avdragsgillt
  - att du betalar årlig medlemsavgift på 1 000 kr exkl. moms där 900 kr är avdragsgillt