X

  • Erfarenhet ger stabil organisation

    Kunskap utvecklar organisation!

Din framgång - vårt mål

Ledningskonsulterna är ett nätverk och en samarbetsorganisation för rådgivare med fokus på företags- och verksamhetsutveckling. Tillsammans hjälper vi dig att skräddarsy projektgrupper för att lösa ditt företags utmaning.
Våra kunskapsområden sträcker sig från VD-stöd, förbättringsfrågor, verksamhetsutveckling, kundvård och lönsamhetsmodeller till webbutveckling, kommunikation och sociala medier. Vårt fokus ligger på administrativ utveckling av företag, institutioner, organisationer och samhällsförvaltningar.

Vår samlade kompetens - din styrka.

Vi letar ständigt efter ny kompetens och fler medlemmar. Vårt mål är att genom samverkan främja varandras yrkeskompetens och ekonomiska intresse. Som medlem får du tillgång till både ett stort nätverk av fristående konsulter, möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Tillsammans samverkar vi på spännande projekt, tar del av intressanta föreläsningar, lyssnar och lär av framgångsrika företrädare inom näringsliv och myndigheter samt åker på studiebesök både i och utanför Sverige. Dessutom får du tillgång till erfarna bollplank och mentorer som hjälper dig och dina projekt.